SEO OPTIMIZACIJA ZA TRAŽILICE


Ako vas nema na tražilicama, za vas nitko ne zna. Tu nastupamo mi!
Koristeći najnovije metode, radimo na poboljšanju vašeg plasmana na tražilicama.Napravili ste Web stranicu, ali još uvijek niste vidljivi ni dostupni ciljanoj publici? Nudite kvalitetne proizvode i usluge, ali i dalje ne ostvarujete napredak ni rast u prihodima i pozitivnim rezultatima? SEO optimizacija je ono što Vam treba..OSNOVNI KORACI SEO OPTIMIZACIJEDogovor oko ciljeva

Analiza Vaše Web stranice i konkurencije

Određivanje ključne riječi i fokusa rada

Izrada plana aktivnosti rada na mjesečnoj bazi

Odabir kvalitetnih tematskih domena i kanala promocije

Svakodnevno upravljanje vanjskim poveznicama

Kreiranje sadržaja i članaka i njihovo plasiranje na webu

Praćenje kretanja u pozicijama

Izrada mjesečnog izvještaja

Dovođenje na optimalnu poziciju na internet tražilicama